Kwaliteit

Kwaliteit blijkt uit de manier van werken maar is ook zichtbaar aan keurmerken en certificaten. De Geitenmeijerij heeft als een van de weinige Friese zorgboerderijen een HKZ-kwalificatie (handhaving kwaliteit van de zorg). De Geitenmeijerij heeft de volgende keurmerken:

  • HKZ  (TUV nord)
  • SBB erkend leerbedrijf (100036193)
  • RI&E van Stigas
  • Zoönose-certificaat
  • KvK 01177322
  • is aangesloten bij de klachtencommissie van FLZ

exclusie criteria

-         De cliënt biedt geen ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 

-         Cliënt verstoort de veiligheid aan zichzelf en/of anderen die de Geitenmeijerij waarborgt. De            veiligheid is onder te verdelen in:

                  o   Fysieke veiligheid

                  o   Materiele veiligheid

                  o   Sociale veiligheid

                  o   Seksuele veiligheid

-         Cliënt past niet in de gestructureerde en stimulerende omgeving die op de Geitenmeijerij                  geboden wordt

-         Recente justitiële achtergrond

-         Wet zorg en dwang is van toepassing

-         Wegloopgedrag

content image