Missie en visie

Missie

De Geitenmeijerij is een plek waar mensen welkom zijn die meer aandacht nodig hebben dan gebruikelijk.
De eigenaren van de Geitenmeijerij bieden samen met hun medewerkers een veilige haven aan mensen die aandacht, begeleiding en zorg nodig hebben. Zij doen dat vanuit de overtuiging dat ieder mens een schepsel van God is en daarom een eigen plaats verdient in de maatschappij.

 

Visie

De Geitenmeijerij biedt hulp aan mensen in verschillende situaties en met verschillende zorgvragen.
Dit wordt gedaan aan volwassenen:
- Dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding en groepsactivering, waaronder het re-integratieprogramma.
Dit wordt gedaan aan jongeren:
- Time-out voor leerplichtige jongeren.
- Logeerweekenden
- Specialistische buitenschoolse opvang

 

De Geitenmeijerij wil een stabiele werkplek zijn waar voldoen plaats is voor persoonlijke ontwikkeling.