Missie en visie

Jan en Mies Meijer boden voor Zorg- en logeerboerderij De Geitenmeijerij bestond, al plaats aan mensen die een time-out nodig hadden. Met De Geitenmeijerij geven zij hieraan op een professionele manier vorm. Geïnspireerd door het christelijke geloof gaan zij ervan uit dat ieder mens een schepsel is van God en dat iedereen daarom recht heeft op een plek in de maatschappij,

Op de Geitenmeijerij staan wij voor veiligheid, betrouwbaarheid en stabiliteit.

 

De Geitenmeijerij biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke handicap of beperking, een psychiatrische aandoening of verslavingsproblematiek. We bieden deze mensen de ruimte om zich te ontplooien binnen hun eigen mogelijkheden.

Jan Meijer is boer, hij weet alles van het boerenbedrijf en begeleidt de deelnemers.

Mies Meijer-Vreugdenhil is verpleegkundige, met ruime ervaring als praktijkverpleegkundige en op andere terreinen van de gezondheidszorg.