Missie en Visie

De Geitenmeijerij is een plek waar mensen welkom zijn die meer aandacht nodig hebben dan gebruikelijk. De Geitenmeijerij wil een veilige haven bieden aan mensen die aandacht, begeleiding en zorg nodig hebben. Zij doen dat vanuit de overtuiging dat ieder mens een schepsel is van God en daarom een eigen plaats verdient in de maatschappij.

Het team van de Geitenmeijerij bestaat naast het MT (Jan en Mies Meijer, Joke Doeland en Jaap Meijer) uit vaste begeleiders, freelancers en vrijwilligers. Wanneer nodig worden psychiater Marga Veenstra, GZ-psycholoog Hilda Meijer en gedragswetenschappers ingeschakeld voor het geven van ondersteuning en advies.

 

Mensen

De Geitenmeijerij biedt hulp aan mensen in verschillende situaties en met verschillende zorgvragen.

 

·       Door de week is er dagbesteding volwassenen voor mensen vanaf 17 jaar, die kampen met psychiatrische- en verslavingsproblematiek. Er is plaats voor mensen met NAH, mensen die aandoeningen hebben in het ASS-spectrum en VG. Tevens biedt de Geitenmeijerij een re-integratieprogramma aan waarmee mensen gestimuleerd worden terug te keren op de arbeidsmarkt.

 

·       Door de week is er een dagbesteding jeugd. De Geitenmeijerij biedt leerplichtige jongeren die een time-out nodig hebben een prikkelarme omgeving. Daarnaast is er elke woensdagmiddag een buitenschoolse opvang voor kinderen die moeilijk of niet op een reguliere BSO terecht kunnen, bijvoorbeeld vanwege psychiatrische problemen of gedragsproblemen.

 

De Geitenmeijerij heeft drie keer per maand een logeerweekend en één zaterdag per maand een boerderijdag voor kinderen met ASS, ADHD, psychische problematiek en/of verstandelijke beperkingen. De kinderen, in de leeftijd van 4 tot 20 jaar, zijn verdeeld over vaste groepen van hoogstens acht logees. Zij hebben vaste begeleiders.