De Geitenmeijerij

Zorg- en logeerboerderij De Geitenmeijerij biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke handicap of beperking, een psychiatrische aandoening of verslavingsproblematiek.
De hulp is kleinschalig en wordt met grote persoonlijke aandacht gegeven.

 

De Geitenmeijerij heeft een christelijke identiteit. Ieder mens is een schepsel van God en daarom heeft iedereen recht op een eigen plek in de samenleving.