Ketenpartners

De beste zorg verleen je niet alleen maar samen met anderen. Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen werkt De Geitenmeijerij samen met verschillende ketenpartners, zowel instellingen als vrijgevestigde professionals. 

 • GGZ Friesland
 • Foveo 
 • BEZINN (boer en zorg in Noord-Nederland)
 • Acare friesland
 • Leger des Heils
 • Regie centrum bescherming en veiligheid friesland
 • Jeugdbescherming Noord
 • Omega groep
 • ATN (autisme team Nederland)
 • Kêre kreft (chiron therapie)
 • drs. M. Veenstra (psychiater)
 • drs. H.J. Meijer (psycholoog)