Ketenpartners

De beste zorg verleen je niet alleen maar samen met anderen. Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen werkt De Geitenmeijerij samen met verschillende ketenpartners, zowel instellingen als vrijgevestigde professionals. 

  • VNN
  • GGZ Friesland
  • Foveo 
  • BEZINN (boer en zorg in Noord-Nederland)
  • Acare friesland
  • Kêre kreft (chiron therapie)
  • drs. M. Veenstra (psychiater)
  • drs. H.J. Meijer (psycholoog)
  • mw. R. Boshuizen (coach zorg en welzijn)