Doelgroepen

De Geitenmeijerij biedt dagopvang en -besteding, BSO en logeerweekenden. De Geitenmeijerij richt zich op de volgende groepen zorgvragers:

Volwassenen:

  • Psychiatrische problemen                                         
  • NAH                                                  
  • Verslavingsproblematiek
  • Mensen met een verstandelijk beperking

Kinderen vanaf vier jaar:

  • Ontwikkelingsstoornissen, ASS,  ADHD en sociaal-emotionele problematiek
  • kinderen met een verstandelijk beperking 
  • leerplichtige jongeren wanneer zij een time-out nodig hebben.