Dagbesteding Jeugd

Elke middag is er specialistische opvang voor kinderen die moeilijk of niet op een reguliere BSO terecht kunnen, bijvoorbeeld vanwege psychiatrische aandoeningen of gedragsproblemen.

Leerplichtige Jongeren

De Geitenmeijerij biedt voor leerplichtige jongeren van 6 t/m 16 jaar waar geen passend schoolaanbod meer voor is ruimte om zich te ontplooien. Wij bieden de jongeren diverse activiteiten aan die bij hun passen. In samenwerking met school wordt een passend schoolaanbod aangeboden. Wij bieden dit in een prikkelarme omgeving met gezelligheid en regelmaat.